Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı 02.08.2018
 
MÜBADELE İLANI

KOCAELİ​ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait, HEK/hurda durumunda bulunan 115(yüzonbeş) adet değïşik marka ve modelde taşıt, 1(bir) adet deniz botu, 90(doksan) adet prefabrik konut ve düzenlenmiş 85 kalem (2371 adet, 6 ton hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal – malzeme;  1(bir) adet Fiat Ducato Kamyonet 3250 M 2,3 130HP €5 (dizel) ve 11 (onbir) adet Fiat Doblo Combi Eays 1.6 Mj. 120 HP €6 (dizel) taşıt ile 4645 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.

 

1-İdarenin

 

    a) Adresi

:Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü  İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ

    b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 262 3157202 Fax: 0 2623157203

    c) Elektronik posta adresi

: kocaeliikmal@egm.gov.tr

 

2-Mübadele konusu malın

 

    a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: HEK ve Hurda durumundan bulunan 115(yüzonbeş) adet değïşik marka ve modelde taşıt, 1(bir) adet deniz botu, 90(doksan) adet prefabrik konut ve düzenlenmiş 85 kalem (2371 adet, 6 ton hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal – malzeme karşılığı;

  1(bir) adet Fiat Ducato Kamyonet 3250 M 2,3 130HP €5 (dizel) ve 11 (onbir) adet Fiat Doblo Combi Eays 1.6 Mj. 120 HP €6 (dizel) taşıt  

 

b)Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

:1)Teslim Etme Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından teklif edilen taşıtlar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresine bir defada teslim edilecektir.

 2)Teslim Alma Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak   115 Adet Taşıt ve 1 adet Deniz Botu: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinden,

Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak 90 adet prefabrik konut ile Düzenlenmiş, 85(ellibeş) kalem 2371 adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme, 6 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 20 ton hurda alüminyum plaka, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adresinden teslim alınacaktır.

    c) Teslim Etme Tarihi

 

    d) Teslim Alma Tarihi

 :Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici tarafından (15) gün içinde İdareye teslim edilecektir.

 : Mübadelesi yapılan taşıtlar; deniz botu ve diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) gün, prefabrik konutlar ise (45) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Brifing Salonu (A Blok/Kat 2),  İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

: 17/08/2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 14.30

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamede (Madde-7) belirtilmiştir.

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği , İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü resmi web sayfasında görülebilir ve 50,00.-TL (Ellitürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. (Bu bedel Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak makbuz karşılığı alınabilir.)

7- Teklifler, 17/08/2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 14.20’a kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresine verilebileceği gibi, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar  idareye ulaşacak biçimde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık arttırma usulüyle belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- Mübadele edilecek mal ve malzemelerin tahmini bedeli 893.600,00 TL dir.

10-
İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir.

11- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

12- Tekliflerin geçerlilik süresi 60(altmış) gündür. Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

13- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi  09:30 ile 16:30 saatleri arasında;

      - 115 Adet Taşıt ve 1 adet Deniz Botu: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinde,

      - 85(seksenbeş) kalem (2371 (ikibinüçyüzyetmişbir) adet muhtelif demirbaş gereç mal – malzeme),6 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 20 ton hurda alüminyum plaka:  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adreslerinde görülebilir.

14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- Mübadeleye Konu Araç, gereç, mal ve malzeme listesi ektedir.   


EKİ: 

Mübadele_İlani_2018.rar​

  

​Döküman İçeriği
S.N YAKLAŞIK BEDELİ TESPİT EDİLECEK  ARAÇLARIN
(PLAKA / CİNSİ / MARKA / MODEL) VE ÖZELLİKLERİ
SİLİNDİR HACMİ/MOTOR GÜCÜ KM'Sİ FAAL DURUMU HASAR
DURUMU( % )
Bakım/Onarım/Masraf
1  KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL 66 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
2  KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL 55 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
3  KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL 75 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
4  KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL 75 BG BİLİNMİYOR FAAL 20%
5  KAMYONET FORD CONNECT 2005 MODEL 65 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
6  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
7  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 20%
8  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
9  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
10  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 20%
11 KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 25%
12  KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
13  KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 45%
14 KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
15  KAMYONET FORD TRANSİT CONNECT 2004 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
16  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 25%
17  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
18  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 90 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
19  KAMYONET FORD TOURNEO CONNECT 2007 MODEL 90 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
20  KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
21 KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 81 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
22  KAMYONET FORD TRANSİT CONNECT 2011 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
23  KAMYONET FORD CONNECT 2011 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
24  KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
25  KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 45%
26  KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
27  KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
28  KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
29  KAMYONET FORD CONNECT 2009 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 15%
30  KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
31  KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL 66 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
32  MİNİBÜS FORD TRANSİT 1999 MODEL 74 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
33  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL 105 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
34  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL 105 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
35  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2000 MODEL 102 PS BİLİNMİYOR FAAL 20%
36  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL 105 PS BİLİNMİYOR FAAL 10%
37  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL 1300 CC BİLİNMİYOR FAAL 10%
38  BİNEK HYUNDAI ACCENT 2006 MODEL 1500 CC BİLİNMİYOR FAAL 30%
39  BİNEK HYUNDAI GETZ 2007 MODEL 97 BG BİLİNMİYOR GAYRİ FAAL 40%
40  OTOBÜS MAN 1985 MODEL  136 KW BİLİNMİYOR FAAL 50%
41  OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL 120 HP BİLİNMİYOR FAAL 20%
42  OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR FAAL 25%
43  OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR FAAL 25%
44  OTOBÜS ISUZU 1999 MODEL 120 BG BİLİNMİYOR FAAL 15%
45  OTOBÜS ISUZU 2004 MODEL 88 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
46  OTOBÜS İVECO 1998 MODEL 115 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
47 BİNEK RENAULT 19 2000 MODEL 60 KW BİLİNMİYOR FAAL 15%
48  BİNEK RENAULT CLİO SYM.AUT. 2004 MODEL 75 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
49  BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL 98 HP BİLİNMİYOR FAAL 15%
50  BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL 55 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
51  BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL 55 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
52  BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL 75 BG BİLİNMİYOR FAAL 15%
53  PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL 75 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
54  BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL 75 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
55  BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL 55 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
56  BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL 75 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
57  BİNEK RENAULT CLİO 2008 MODEL 75 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
58  BİNEK RENAULT KANGOO 2002 MODEL 55 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
59 KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 20%
60  KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
61  KAMYONET RENAULT KANGOO 2011 MODEL 50 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
62  KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 30%
63  KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
64  KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
65  KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL 65 BG BİLİNMİYOR FAAL 40%
66  KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR GAYRİ FAAL 70%
67  KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
68 KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
69  KAMYONET RENAULT KANGOO MULT. 2009 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR FAAL 35%
70  KAMYONET RENAULT KANGOO 2009 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
71  KAMYONET RENAULT KANGOO 2009 MODEL 48 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
72  BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL 82 KW BİLİNMİYOR FAAL 90%
73  BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL 82 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
74  BİNEK TOYOTA COROLLA 2002 MODEL 110 BG BİLİNMİYOR FAAL 10%
75  BİNEK TOYOTA COROLLA 2003 MODEL 81 KW BİLİNMİYOR FAAL 15%
76  BİNEK TOYOTA COROLLA 2004 MODEL 81 BG BİLİNMİYOR FAAL 20%
77  BİNEK VOLKSWAGEN PASSAT 2002 MODEL 110 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
78 BİNEK FİAT PALİO 1999 MODEL 70 HP BİLİNMİYOR FAAL 20%
79  KAMYONET FİAT FİORİNO COMBİ 2011 MODEL  75 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
80  KAMYONET FİAT FİORİNO COMBİ 2011 MODEL  75 KW BİLİNMİYOR FAAL 40%
81  MOTOSİKLET BMW F 650 2004 MODEL 37 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
82  MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL 37 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
83  MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL 37 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
84  MOTOSİKLET BMW F650 2005 MODEL 37 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
85  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
86  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
87 MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
88  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
89  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
90  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
91  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
92  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 30%
93  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 25%
94  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
95  MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL 47 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
96  MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL 26 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
97  MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL 26 KW BİLİNMİYOR FAAL 10%
98  MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL 26 KW BİLİNMİYOR FAAL 20%
99 2030437864 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
100 2030437866 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
101 2030438742 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
102 2030438749 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
103 2030438766 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
104 2030439240 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
105 2030439245 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
106 2030439246 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
107 2030439248 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
108 2030439253 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
109 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
110 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
111 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
112 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
113 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
114 4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
115 4523 SERİ NOLU BİSİKLET BELDEYAM 2001 MODEL   BİLİNMİYOR FAAL 5%
116 1999 MODEL ATMACA 850 FİBER DENİZ BOTU   BİLİNMİYOR GAYRİ FAAL 50%
117 1999 Yılı imal Edilmiş 1 Adet 150 m2, 89 Adet 64 m2 Prefabrik Konut        
118 Düzenlenmiş 85 Kalem (2371 adet: Mobilya-Elektronik vs ile  6  ton hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal/malzemeye        
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • PEKAY POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • POLSAN
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Turn Back Crime
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü