Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kadro Sınavı Sonuçları 08.03.2018
 


       Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen aşağıda açıklanan listedeki (44) kişinin sınıav işlemi Kocaeli Valilik Makamının 22/02/2018 tarihli onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca 08/03/2018 günü, saat:10:00!da Müdürlüğümüz Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim salonunda yapılmıştır.


      01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.ve Sos.Güv.Bakanlığı Tebliğ) Tebliğ hükümleri doğrultusunda sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca  (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.       Sınav sonuç listesi için TIKLAYINIZ,,, 
 
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü